Înainte de a continua navigarea pe site-ul www.pensiunea-fortuna.ro, vă rugăm să citiţi:

Regulamentul General privind Protecţia datelor cu Caracter Personal

Introducere :

Este normal şi chiar recomandat să acordaţi o atenţie deosebită modului în care datele dvs. personale sunt colectate, utilizate şi distribuite.

Politica pentru protecţia datelor cu caracter personal, denumită în continuare “Politica” a fost special creată pentru a vă ajuta să înţelegeţi practicile şi condiţiile în care pensiunea fortuna, cu sediul în Straja, Tarcau, Judetul Neamt, colectează, utilizează şi stochează datele dvs. personale denumite în continuare “Date”.

În acest document veţi găsi diferite date pe care le putem colecta sau pe care ni le puteţi furniza când accesaţi şi / sau utilizaţi „Website-ul” www.pensiunea-fortuna.ro.

Politica se aplică Datelor colectate din următoarele surse:

 • site-ul www.pensiunea-fortuna.ro;

 • completarea formularului de contact aflat la secţiunea ”rezervare”, ”contact” etc.;

Citiţi cu atenţie Politica pentru a inţelege în mod clar practicile noastre privind prelucrarea datelor dumneavoastra. Reţineţi că trebuie să fiţi de acord cu această politică pentru a vizualiza şi / sau utiliza site-ul nostru.

Dacă nu sunteţi de acord cu Politica noastră de Protecţie a datelor cu Caracter Personal, vă adresăm rugămintea de a nu utiliza site-ul nostru.

Sunteţi responsabil de a vă asigura ca toate datele furnizate către pensiunea fortuna sunt complete, corecte şi actualizate.

 1. Ce date colectăm?

 • Adresa dvs. de email trebuie sa fie furnizată dacă doriţi să comunicaţi cu pensiunea fortuna prin formularele de contact şi / sau să primiţi ofertele noastre.

 • Datele referitoare la identitatea dvs., cum ar fi numele dvs., prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon pot fi solicitate în formularele de colectare a detaliilor.

 • Date referitoare la navigare: date referitoare la modul în care utilizaţi site-urile web, inclusiv: adresa IP, browserul utilizat, durata de navigare, istoricul căutărilor, sistemul de operare utilizat, limba şi paginile vizualizate.

 • Date despre vizitele dvs. pe site-ul nostru, inclusiv date despre trafic, fişiere de jurnal şi alte date sau resurse de comunicare utilizate de dvs. atunci când accesaţi site-urile noastre.

 1. Cum sunt colectate Datele?

Datele colectate şi modul de colectare a acestora variază în funcţie de modul în care utilizaţi site-ul www.pensiunea-fortuna.ro.

Pensiunea Fortuna colectează direct Datele pe care le introduceţi în formularele de contact şi / sau le comunicaţi atunci când ne contactaţi prin telefon.

Pensiunea Fortuna colectează, de asemenea, indirect, Datele dvs. prin cookie-uri şi unelte de tracking (Google Analytics).

 1. De ce sunt colectate Datele?

Datele dvs. personale sunt colectate de pensiunea fortuna pentru:

prelucrarea solicitărilor dumneavoastră (din formularul de contact), inclusiv pentru asistenţă clienţi;

pentru a beneficia de caracteristici interactive ale site-ului (geolocatie);

în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacţie al clienților în raport cu serviciile;

de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail şi/sau SMS cu privire la produse şi servicii (inclusiv noile produse şi servicii), promoţii, concursuri, tombole sau orice alte acţiuni de marketing desfăşurate de către pensiunea fortuna şi de partenerii săi şi administrare a bazei de date clienţi (consumatori, numai în măsura în care persoana vizată şi-a exprimat acordul expres şi neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului şi/sau telefonului în acest scop).

Datele dvs. pot fi, de asemenea, colectate prin cookie-uri şi trackeri, cu consimţământul dvs., atunci când este necesar, pentru îmbunătăţirea experienţei dvs. pe site-ul www.pensiunea-fortuna.ro, prin:

 • permiterea site-ului nostru de recunoaştere a terminalului folosit, economisind astfel furnizarea aceloraşi informaţii de mai multe ori pentru aceeaşi activitate;

 • analiza traficului şi a datelor transmise de şi pe site, pentru a contoriza numărul utilizatorilor, pentru îmbunătăţirea acestuia precum şi pentru a ne asigura că acesta răspunde în timp util solicitărilor dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră de a furniza unele date ar putea duce la indisponibilitatea anumitor servicii.

 1. Cine procesează Datele?

Datele dvs. personale sunt procesate de următoarele categorii de personal:

 • administrator;

 • persoanele desemnate pentru preluarea solicitărilor transmise dvs. pe formularul de contact;

 • linkuri către terţe pagini web.

Site-ul www.pensiunea-fortuna.ro poate conţine legături către diferite site-uri web, platforme şi reţele sociale gestionate pe echipamente ale unor terţe părţi, de către persoane şi organizaţii asupra cărora pensiunea fortuna nu are control.

Ca atare, în niciun caz nu putem fi traşi la răspundere pentru modul în care datele dvs. sunt stocate sau utilizate pe serverele terţelor părţi.

Vă recomandăm să citiţi politica aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal pentru fiecare site web terţă parte pe care îl accesaţi prin site-ul nostru pentru a înţelege modul în care vor fi utilizate datele dumneavoastră.

 1. Pe ce perioadă sunt stocate Datele dvs. personale?

Pensiunea fortuna stochează datele dvs. numai pentru perioada necesară în scopurile explicate la punctul 3.

Perioada de stocare şi de păstrare a datelor variază în funcţie de natura şi de scopul pentru care au fost colectate; totodată, există anumite obligaţii legale ce prevăd perioada de păstrare a acestora.

Datele colectate prin intermediul formularelor de contact, prin telefon sau prin chat vor fi stocate timp de până la cinci (5) ani de la data ultimului contact.

Datele colectate prin cookie-uri / trackere vor fi stocate timp de până la şase (6) luni pentru cookie-urile care măsoară publicul nostru şi până la treisprezece (13) luni pentru alţii.

După perioadele menţionate mai sus, datele dvs. vor fi anonimizate şi vor fi păstrate doar pentru scopuri statistice, accesul la acestea realizând-se controlat.

 1. Cum sunt protejate Datele dvs.?

Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate protejate de firewall-uri şi software antivirus.

Au fost implementate toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să protejeze confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea datelor dvs. împotriva oricărei accesări sau utilizări nepermise, de utilizare, modificare, dezvăluire neautorizată sau pierderi accidentale.

Având în vedere caracteristicile mediului online, nu putem garanta securitatea optimă a datelor transmise prin internet; vă asigurăm că facem tot posibilul pentru a proteja datele, însă, din păcate, nu putem garanta securitatea absolută a informaţiilor trimise pe site-ul nostru, acestea realizând-se pe propriul risc.

 1. Care sunt drepturile dvs?

Conform prevederilor Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 ce vizează protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, pensiunea fortuna are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Totodată, conform acestei RGPD dvs. aveţi următoarele drepturi:

  • dreptul de a solicita informaţii despre modul în care se vor utiliza datele personale;

  • dreptul de a avea acces la datele personale colectate;

  • dreptul de a rectifica datele personale colectate;

  • dreptul de a şterge datele personale colectate;

  • dreptul de a restricţiona accesul la datele personale colectate;

  • dreptul de portabilitate a datelor personale către alt operator;

  • dreptul de opoziţie;

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi profilare;

  • dreptul de a te adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016.

 1. Ce înseamnă Consimţământ?

După completarea datelor în formularul de contact din secţiunea specifică, prin bifarea câmpului privind înţelegerea termenilor şi condiţiilor, declaraţi şi acceptaţi necondiţionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a site-ului www.pensiunea-fortuna.ro şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopurile prevăzute mai sus la punctul 3.

 1. De ce aţi luat cunoştinţă prin citirea acestei Politici?

Prin citirea Politicii, aţi luat cunostinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de restricţionare, dreptul de portabilitate, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi profilare şi dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 1. Pe cine trebuie să contactaţi pentru a avea acces la datele dvs. personale colectate de pensiunea fortuna ?

Pe baza unei solicitări scrise pe adresa de mail office@pensiunea-fortuna.ro vă puteţi manifesta oricare dintre drepturile evidenţiate de Regulamentul 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 1. Care este timpul de răspuns pentru solicitarile dvs.?

Timpul de răspuns pentru solicitarea dvs. este cuprins între 30 şi 90 zile, în funcţie de solicitările primite.

 1. Ce se întâmplă dacă datele dvs. personale au fost compromise?

În cazul în care datele dvs. personale au fost compromise, Persoana specificată la punctul 10 are obligaţia de a vă informa în termen de maximum 72 ore, pentru a hotărî care vor fi acţiunile ulterioare.

 1. Pot fi transmise datele dvs. personale Justiţiei?

Informaţiile dvs. cu caracter personal pot fi trimise Parchetului General, Poliţiei, instanţelor judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Dacă doriţi să vedeţi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le deţinem, vă rugăm să trimiteţi un e-mail pe adresa: office@pensiunea-fortuna.ro. Solicitarea dvs. va fi procesată în termen de 30 zile.